Dobrodošli


na našu novu stranicu...


Provjerite čime se sve bavimo i

obratite nam se s povjerenjem!

Prodajemo

Poslovni prostor

Prodajmo poslovni prostor u Novoj Gradiški.


pročitaj više...

Novost

Nova minimalna plaća

Temeljem Zakona o minimalnoj plaći (NN 39/13) donesena je Uredba o visini minimalne plaće (NN 115/16) kojom je propisano da visina minimalne bruto plaće za puno radno vrijeme iznosi 3.276,00kn.


pročitaj članak...

Novost

Novi rokovi podnošenja PDV obrasca

Sukladno novom Zakonu o PDV-u koji stupa na snagu sa 01.srpnjem 2013. godine, biti će propisano da je porezni obveznik obvezan predati prijavu PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 20.u mjesecu za protekli mjesec.


pročitaj članak...

Novost

Obrazac INTRASTAT

Oformili smo tim stručnjaka za popunjavanje Intrastat obrasca. Obratite nam se s povjerenjem i ugovorite povoljne uvjete mjesečnog Intrastat izvještavanja!


pročitaj članak...Neprofitne organizacije

Udruge i druge neprofitne organizacije od 01.siječnja 2015., u svome poslovanju primjenjuju  novi Zakon o udrugama (NN 74/14) i Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14). Nastavno tomu, objavljen je i Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15). Ova dva akta obuhvaćaju "pravila igre" koja se primjenjuju na neprofitne organizacije od 01.siječnja 2016.godine. 

Opširnije:Neprofitne organizacije

Uplatni računi za javna davanja

U nastavku ovog članka nalaze se uplatni računi i pozivi na broj za isplate doprinosa po ugovoru o djelu, poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, PDV, porez na dobit, članarina HGK, turistička članarina i naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma.

Opširnije:Uplatni računi za javna davanja

Uplatni računi za obračun plaća

Od 01.siječnja 2014. godine u upotrebi su nove oznake i pozivi na broj za uplatu doprinosa iz i na plaće, te poreza na dohodak. Novi uplatni računi regulirani su izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013.godini (NN 143/13).

Opširnije:Uplatni računi za obračun plaća