COMTERRA d.o.o.

 
DJELATNOST: Prodaja i najam opreme za rudarstvo, cementnu industriju i niskogradnju.

www.comterra.hr

Josipa Jelačića 89, 10430 SAMOBOR