Fiskalizacija

03.prosinca 2012.godine u Narodnim novinama broj 133/12 objavljen je Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama, kovanicama, karticama i čekom), a koji stupa na snagu 01.siječnja 2013.godine.


OBVEZNICI FISKALIZACIJE

* fizičke osobe obveznici poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti (obrtnici)

* pravne i fizičke osobe, obveznici poreza na dobit (trgovačka društva i obrtnici dobitaši)

Fiskalizaciji ne podliježu: proračunski korisnici, neprofitne organizacije, prodaja karata u putničkom prometu, naplata cestarine, punjenje aviona naftnim derivatima na avioservisima, prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama, prodaja proizvoda i usluga u poštanskom prometu, uplate za sudjelovanje u igrama na sreću, prodaja robe i usluga putem prodajnih aparata, bankovne usluge i usluge osiguranja, vođenje središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata, prometi evidentirani pomoću mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, komunikacijske usluge i sl.) i provođenje zdravstvene zaštite.


ROKOVI UVOĐENJA FISKALIZACIJE


ŠTO JE POTREBNO ZA FISKALIZACIJU?

Neovisno o tome naplaćuje li poduzetnik svoje isporuke isključivo u gotovini (primjerice maloprodajna trgovina) ili pak cjelokupan promet obavlja putem transakcijskog bankovnog računa (primjerice veleprodaja ili računovodstveni servisi), SVI OBVEZNICI fiskalizacije podliježu određenim prilagodbama i usklađenjima sukladno Zakonu o fiskalizaciji. Prilagodbe koje se odnose na sve obveznike:

 1. donijeti interni akt o popisu poslovnih prostora i numerizaciji računa
 2. donijeti interni akt o visini blagajničkog maksimuma
 3. prilagoditi sadržaj računa
 4. nabaviti i istaknuti upozoravajuću naljepnicu o uzimanju/izdavanju računa za svako prodajno mjesto 

Obveznici koji isporuke naplaćuju gotovinom, dodatno moraju i:

 1. nabaviti certifikat za potrebe fiskalizacije (FINA)
 2. nabaviti programsko rješenje za provođenje fiskalizacije
 3. elektroničkim putem dostaviti Poreznoj upravi podatke o poslovnim prostorima
 4. nabaviti knjigu uvezanih računa (za slučajeve kada nije moguće pravilno provesti fiskalizaciju)

Predloške internih aktova o popisu poslovnih prostora i numerizaciji računa, te visini blagajničkog maksimuma možete zatražiti putem

naših kontakata


NADOPUNA SADRŽAJA RAČUNA

Sukladno čl.9. Zakona o fiskalizaciji definirani su dodatni elementi računa za potrebe fiskalizacije. Slijedom toga SVI OBVEZNICI na računima za isporuke roba i/ili usluga trebaju imati navedeno:

Obveznici koji su obavezni račun provoditi kroz sustav fiskalizacije dodatno imaju i:


Numeracija računa

Sukladno čl.11. Zakona o fiskalizaciji, točno je propisana struktura i način numeracije računa. Broj računa se sastoji od 3 dijela i to:

 1. numerički broj računa - neprekinuti numerički niz koji počinje za svaku poslovnu godinu brojem 1 pa na dalje (broj računa ne može biti 01/2013 ili 01 ili 001-13 i slično)
 2. oznaka poslovnog prostora - proizvoljna oznaka svakog pojedinog poslovnog prostora definirana internim aktom
 3. broj naplatnog uređaja - numerička oznaka kase na kojem je izdan račun

Ogledni primjer maloprodajnog računa sa svim zakonskim elementima, plaćen gotovinom, te proveden sustavom fiskalizacije možete dobiti na uvid

slobodno zatražite


BLAGAJNIČKI MAKSIMUM

Odredbama čl.29. i čl.28.st.4. Zakona o fiskalizaciji propisani su blagajnički maksimumi, što znači da su propisani maksimalni novčani iznosi koje poduzetnik može držati u blagajni. Visina blagajničkog maksimuma određuje se proizvoljno internim aktom, ali najviše do iznosa koje propisuje Zakon za pojedine obveznike fiskalizacije. Kriterij za određivanje blagajničkog maksimuma veličina obveznika fiskalizacije sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva. Slijedom toga iznosi blagajničkog maksimuma su:

Mikro subjekti i fizičke osobe - 10.000,00kn :

* prosječno godišnje imaju zaposleno do 10 radnika

* ostvaruju godišnji poslovni prihod do 2.000.000,00 €

* imaju imovinu u protuvrijednosti do 2.000.000,00 €

Mali subjekti - 30.000,00kn :

* prosječno godišnje imaju zaposleno do 50 radnika

* ostvaruju godišnji poslovni prihod do 10.000.000,00 €

* imaju imovinu u protuvrijednosti do 10.000.000,00 €

Srednji subjekti - 50.000,00kn :

* prosječno godišnje imaju zaposleno više od 50 radnika

* ostvaruju godišnji poslovni prihod više od 10.000.000,00 €

* imaju imovinu u protuvrijednostiviše od 10.000.000,00 €


Zakon o fiskalizaciji također propisuje i ograničenje plaćanja u gotovini. Tako ponovno postoji ograničenje plaćanja gotovinom u iznosu do 5.000,00kn po jednom računu, kao što je i bilo do 31.prosinca 2010. godine. U periodu od 01.siječnja 2011. pa do 31.prosinca 2012. ovakvo je ograničenje bilo ukinuto.