Izmjene PDV-a

Slijedom izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost s 01.siječnja 2013. godine počinje primjena izmjenjenih stopa PDV-a. Osim što je dodana nova stopa 5% PDV-a, proširena je i primjena stope od 10%. Od 01.siječnja 2014.godine, ranija stopa od 10%, povećana je na 13% PDV-a.


  • STOPA 13%


proširuje se u primjeni na sve vrste ugostiteljskih objekata (restorani, barovi...) koji pružaju usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane, te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva. Pripremanje i posluživanje alkoholnih pića i na dalje je oporezivo stopom 25%. 

Primjena:

* usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansionau svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata i usluge agencijske provizije za navedene usluge

* usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima, te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih  pića i napitaka, vina i piva

* novine i časopisi otisnuti na papiru koje izlaze dnevno i periodično, osim na one koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju

* jestiva ulja i masti

* dječja hrana i prerađena hrana na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu

* isporuka vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži

* bijeli šećer od trske i šećerne repe


  • STOPA 5%


zamjenjuje stopu 0% i to za sve isporuke dobara i usluga propisane člankom 10a st.1. Zakona o PDV-u.

Primjena:

* sve vrste kruha

* sve vrste mlijeka, osim kiselog mljeka, jogurta, kefira, čokoladnog mlijeka i drugih mliječnih proizvoda

* knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja

* lijekovi

* implantati koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo, te ortopedska pomagala

* znanstveni časopisi

* usluge javnog prikazivanja filmova