Sezonski rad u poljoprivredi

01.lipnja 2012. stupio je na snagu Zakon o poticanju zapošljavanja (NN 57/12). Između ostaloga, ovim su zakonom definirane mjere poticanja zapošljavanja nezaposlenih osoba na privremenim i povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi.

Sezonski posao u poljoprivredi (čl.2.st.1.toč.5.) obuhvaća područja:

* bilinogojstva

* stočarstva

* ribarstva


Na navedenim se poslovima NE MOGU zaposliti (čl.2.st.1.toč.4.):

* zaposlene i samozaposlene osobe

* osobe s utvrđenom općom nesposobnošću za rad

* maloljetne osobe

* osobe koje koriste rodiljna ili roditeljska prava


Rad sezonskog radnika u poljoprivredi može trajati najduže 90 dana tijekom kalendarske godine, te ne mora biti u neprekinutom trajanju. U slučaju daljnje potrebe za istim radnikom, nakon odrađenih 90 dana, poslodavac je obvezan sklopiti s njim ugovor o radu.


Kako realizirati zapošljavanje nezaposlenih osoba na sezonskim poslovima?


  • Informaciju o nezaposlenim osobama s kojima je moguće sklapanje Ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi daje Zavod za zapošljavanje


  • Od 15.lipnja 2012. u FINA-i je moguće kupiti obrasce potrebne za sklapanje ugovora i to: obrazac USP-1 (ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi) i vrijednosni kupon koji se lijepi na Ugovor ovisno o broju odrađenih dana.


  • Kupnjom vrijednosnog kupona u fiksnom iznosu 20,09kn automatski su plaćeni dnevni doprinosi (mirovinsko I. i II. stup, doprinos za ozljedu na radu i zapošljavanje) za zaposlenog sezonskog radnika. Za svaki dodatni radni dan, potreban je dodatni kupon.


  • Ugovorom USP-1 se između ostaloga definira proizvoljni iznos dnevne neto plaće koja sukladno Naredbi o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja (NN 61/12) ne smije biti niža od 70,40kn, te način isplate neto plaće.


  • Na ukupan iznos izvršenih "dnevnica" u tijeku pojedinog mjeseca, mjesečno se radi obračun poreza na dohodak po stopi 25% bez uključivanja osobnog odbitka s pripadajućim prirezom. Za obračunati iznos poreza na dohodak podnosi se IDD obrazac u Poreznu upravu.


PRIMJER:

Poslodavac je zaposlio na jedan dan, sezonskog radnika s prebivalištem u Zagrebu(prirez 18%) na poljoprivrednim poslovima i ugovorio s njim dnevnu plaću 100,00kn.

Obračun ide ovako:

* doprinosi (MO I. i II. stup, ozljeda na radu i zapošljavanje) iznose fiksno 20,09kn
* ugovorena dnevna neto plaća iznosi 100,00kn množi se sa koeficijentom prema prireznoj stopi ( za 18% iznosi 1,4184397) i daje bruto iznos 141,84kn
* porez na dohodak = 141,84kn * 25% = 35,46kn
* prirez porezu na dohodak za grad Zagreb = 35,46kn * 18% = 6,38kn

UKUPNI DNEVNI TROŠAK IZNOSI = 161,93kn