Predaja polugodišnjeg statističkog izvještaja

Tromjesečna statistička izvješća (TSI-POD) za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2012. trebaju svi poduzetnici veliki, srednji i mali predati na FINA-u do 20. srpnja. Neprofitne organizacije za isto razoblje sastavljaju izvještaj PR-RAS-NPF i obvezni su ga predati u FINA-u i Državni zavod za reviziju do 30.srpnja.