Ugovor o djelu

Ugovor o djelu je pravni akt kojim se isplaćuju naknade opisane Zakonom o porezu na dohodak (NN 177/04) čl.32.st.3.t.4. Sukladno navedenom Zakonu primatelji naknada su najčešće: trgovački putnici, agenti, akviziteri, športski sudci i delegati, sudski vještaci i tumači, prevoditelji, turistički djelatnici, konzultanti i druge slične djelatnosti.

U praksi se susrećemo sa 4 oblika obračuna ugovora o djelu. Uplatne račune, modele i pozive na broj pri isplati honorara i drugih dohodaka, možete pogledati ovdje.


NAČINI OBRAČUNA


  • Ugovor o djelu za osobe koje nisu umirovljenici

opis r.b. iznos
BRUTO OSNOVICA 1 1.000,00
doprinosi iz bruto osnovice

doprinos za MO I.stup 15% 2=1*15% 150,00
doprinos za MO II.stup 5% 3=1*5% 50,00
OSNOVICA POREZA NA DOHODAK 4=1-2-3 800,00
porez na dohodak 25% 5=4*25% 200,00
prirez porezu na doh. (npr.Zagreb 18%) 6=5*18% 36,00
ISPLATA PRIMATELJU NA ŽIRO RAČUN 7=4-5-6 564,00
doprinosi na bruto osnovicu

doprinos za ZO 13% 8=1*13% 130,00
UKUPNI TROŠAK HONORARA 9=1+8 1.130,00


  • Ugovor o djelu za umirovljenike

opis r.b. iznos
BRUTO OSNOVICA 1 1.000,00
doprinosi iz bruto osnovice

doprinos za MO I.stup 15% 2 NE
doprinos za MO II.stup 5% 3 NE
OSNOVICA POREZA NA DOHODAK 4=1 1.000,00
porez na dohodak 25% 5=4*25% 250,00
prirez porezu na doh. (npr.Zagreb 18%) 6=5*18% 45,00
ISPLATA PRIMATELJU NA ŽIRO RAČUN 7=4-5-6 705,00
doprinosi na bruto osnovicu

doprinos za ZO 13% 8 NE
UKUPNI TROŠAK HONORARA 9=1 1.000,00


  • Autorske naknade (priznati izdaci 30%)

opis r.b. iznos
BRUTO OSNOVICA 1 1.000,00
doprinosi iz bruto osnovice

doprinos za MO I.stup 15% 2 NE
doprinos za MO II.stup 5% 3 NE
paušalno priznati izdatak 30% 4=1*30% 300,00
OSNOVICA POREZA NA DOHODAK 5=1-4 700,00
porez na dohodak 25% 6=5*25% 175,00
prirez porezu na doh. (npr.Zagreb 18%) 7=6*18% 31,50
ISPLATA PRIMATELJU NA ŽIRO RAČUN 8=1-6-7 793,50
doprinosi na bruto osnovicu

doprinos za ZO 13% 9 NE
UKUPNI TROŠAK HONORARA 10=1 1.000,00


  • Autorske naknade (uz dodatno priznavanje izdatka 55%)

Fizičkim osobama koje sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanja kulturno umjetničkog stvaralaštva (NN 44/96) čl.3. prilože potvrdu ovlaštene strukovne umjetničke udruge ili agencije, uvećava se priznati izdatak za 25%.

opis r.b. iznos
BRUTO OSNOVICA 1 1.000,00
doprinosi iz bruto osnovice

doprinos za MO I.stup 15% 2 NE
doprinos za MO II.stup 5% 3 NE
paušalno priznati izdatak 30% + 25% 4=1*55% 550,00
OSNOVICA POREZA NA DOHODAK 5=1-4 450,00
porez na dohodak 25% 6=5*25% 112,50
prirez porezu na doh. (npr.Zagreb 18%) 7=6*18% 20,25
ISPLATA PRIMATELJU NA ŽIRO RAČUN 8=1-6-7 867,25
doprinosi na bruto osnovicu

doprinos za ZO 13% 9 NE
UKUPNI TROŠAK HONORARA 10=1 1.000,00